Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×

Optagelsesprøver

Region Hovedstadens hjemmeside kan du finde informationer om optagelse og fordeling af elever på gymnasieområdet.

Hvis du er blevet erklæret ”ikke-uddannelsesparat” til gymnasiet eller hf, har du mulighed for at komme til en revurdering af din uddannelsesparathed. Du kontakter din UU-vejleder inden 15.marts i 9. eller 10.klasse, hvis du ønsker en revurdering. Hvis du ikke er blevet erklæret uddannelsesparat til gymnasiet, skal du igennem en optagelsesprøve. Du kan her læse en beskrivelse af Region Hovedstadens regler for optagelseprøver til stx. Hvis du skal til optagelsesprøve på HF, kan du her læse om de overordnede procedurer for optagelse på HF.

Hvis du er ansøger til hf og ikke kommer direkte fra 10.klasse, skal du måske til optagelsesprøve.

Ved optagelsesprøven og revurderingen af din uddannelsesparathed testes du på Herlev Gymnasium og HF i fagene dansk, engelsk og matematik. Desuden vil du få enkelte spørgsmål i fysik/kemi. Du testes både mundtligt og skriftligt. Først har du en time til at besvare de skriftlige prøver og forberede dig til de mundtlige prøver. Herefter skal du prøves mundtligt i de 3 fag. Det tager 20 minutter pr. fag. Desuden kommer du til en samtale med en studievejleder. Den endelige afgørelse vil bygge på en helhedsvurdering baseret på ovenstående.