Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×

Kontakt

Herlev Gymnasium og HF
Højsletten 39
2730 Herlev

hg@herlev-gym.dk

Beskeder med personfølsomme data fx lægeerklæringer, klagesager og andet med cpr nr. eller andre følsomme oplysninger skal sendes via e-Boks. Log ind på din e-Boks, vælg “Skriv ny post”, find Herlev Gymnasium & HF som modtager, og send så din besked med de vedhæftede dokumenter.

EANnr: 5798000557475

CVRnr: 29546592

Telefoner
Sekretariatet: 44 94 63 43

Kontorets åbningstider
kl.: 9.30-12.15 og 12.50-14.00

Tirsdag kl. 10-12 er kontoret normalt lukket pga kontormøde.

Ledelse og sekretariat
Jan Vistisen, rektor. Overordnet pædagogisk, økonomisk og personalemæssigt ansvar. Strategiudvikling, betjening af bestyrelsen. MIO-udvalg, fordelingsudvalg, ansættelser, opgavefordeling, pædagogikum, klagesager, elevoptag, kontakt til pressen, elevråd. Eksternt medlem af bestyrelsen i Herlevkollegiet, repræsentant for Danske Gymnasier i  Uddannelsesudvalget på professionshøjskolen København. Tlf.: 40769408

Ellen Østergaard Mikkelsen , vicerektor. Rektors stedfortræder, personaleledelse, efteruddannelse, pædagogisk planlægning herunder SRP og SRO, pædagogisk udvalg, MIO-udvalg, progressionsgruppe STX, koordinationsgruppen, terminsprøver og skr. eksamen, STX/HF-teamsupport, STX/HF-fravær og fastholdelse, valgfag, studie- og ordensregler. Tlf. 20773147

Henrik Lomstein, pædagogisk leder: Personaleledelse, Pædagogisk planlægning herunder almen studieforberedelse og introforløb, stx-teamsamarbejde, stx-fravær/-fastholdelse, Lectio administration, skemalægning, mundtlig eksamen. Tlf.: 31752950

Annette Ottendal, pædagogisk leder: Personaleledelse, pædagogisk planlægning hf, herunder historieopgave, SSO og projekt- og praktikforløb, hf-teamsupport, hf-fravær og fastholdelse, hf-studieture, hf-gruppen, brobygning og skolebesøg, samarbejde med folkeskoler, herunder talentplejeforløb, revurderings- og optagelsesprøver, SPS. Tlf.: 31418433

Jakob Sebastian Hoffmann, pædagogisk leder: It og av, kommunikation (intern og ekstern), personaleledelse, administration af Lectio, pædagogisk udvikling, internationalt samarbejde, elevtilfredshed, progressionsgruppe stx, stx-fravær/-fastholdelse, talentkoordinator. Tlf.: 31428649

Lotte Danielsen, sekretær.

Nina Wehlitz, sekretær.

Bente Sandau, sekretær: Regnskab – modtagelse af fakturaer m.m., kontantkassen, betaling af studierejser for lærere, betaling og afregning af kurser, bankkontakt, mindre indkøb, Skolefonden, indkøb til elevfester.

Bo Nielsen, økonomileder: Budgetter, regnskab, bygningsdrift, indberetninger, kontrakter, indkøbsaftaler, arkiv.

Mentor
Maria Bloch

IT-tekniker
Philip Mark

Pedel
Jan Boye Svensson