Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×

07: Udvidet fagpakke

Engelsk A, matematik B, samfundsfag B og informatik C

Du er dygtig og har ambitioner om en højere videregående uddannelse? Du vil gerne læse sammen med andre, der har høje ambitioner ligesom dig selv? Du er villig til at give den en ekstra skalle, så du får flere muligheder, når du efter HF skal vælge videreuddannelse?

Fag og faglige samarbejder
Et hovedformål med den udvidede fagpakke er at gøre dig klar til videreuddannelse. Matematik er et stærkt redskabsfag, og det styrker din evne til at tænke logisk og abstrakt. Herudover kræver en lang række uddannelser matematik på B-niveau, netop fordi matematik bruges i så mange forskellige sammenhænge. Engelsk A vil styrke dine engelskkundskaber og gøre dig klar til et uddannelsesområde, hvor flere og flere lærebøger er på engelsk, og en større og større del af undervisningen foregår på engelsk. Med samfundsfag får du en basal indsigt i, hvordan samfundet fungerer, og vi har erfaring for, at en stor del af vores HF-elever er interesserede i uddannelser indenfor det samfundsfaglige/økonomiske område. Endelig vil informatik give dig en basal forståelse for it-systemer, som du vil få brug for, ligegyldigt hvad du vælger at læse.

Samarbejdspartnere
Vi har kontakter på Københavns Universitet og på CBS, som vi kan trække på, når du skal få en fornemmelse for de mange videreuddannelsesmuligheder, du har åbnet op for ved at tage den udvidede fagpakke. Det vil også være oplagt med et besøg på IT-universitetet.

Videreuddannelsesmuligheder
Denne fagpakke åbner op for lange videregående uddannelser på universiteterne samt kandidatuddannelserne på CBS. Der er forskel fra uddannelse til uddannelse i forhold til, hvad de kræver af fag, hvis du f.eks. vil læse Historie på universitetet, så skal du supplere med 2. fremmedsprog. Tjek Uddannelsesguidens adgangskort på nettet for informationer om krav på de forskellige uddannelser.


Se, hvilke uddannelser denne udvidede fagpakke giver adgang til. Husk, at du gennem valg af valgfag kan få adgang til endnu flere uddannelsesmuligheder.

01. STX Studieretninger