Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×

Eksamen

Eksamensregler og praktiske oplysninger
Alle elever får udleveret oplysninger om eksamen, såvel eksamensregler som mere praktiske oplysninger, i april-maj måned. Oplysningerne udvælges og sammensættes til forskellige elevgrupper: 1g, 2g, 3g, 1hf eller 2hf.

Bekendtgørelse om karakterskala og bedømmelse

Den samlede eksamensbekendtgørelse finder du her:
Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr 930 af 03.07.2013