Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×

Studievejledning

Hver klasse har tilknyttet en studievejleder. Studievejlederne står for selve skolens studievejledning. Det er den vejledning, der skal sørge for, at du gennemfører skoleforløbet med så godt et resultat som muligt inkl. valg af studieretning/valgfag og eksamensorientering undervejs.

Det er nemmest at træffe din studievejleder i kontortiderne, men du kan også skrive besked til din studievejleder i Lectio eller sende en mail på vejledning@herlev-gym.dk. Kom/skriv endelig, hvis du har et problem socialt, økonomisk eller studiemæssigt.

Vejledningen gives dels kollektivt, dels individuelt.

Studievejlederne
Pernille Heick Hansen: G5,1d, 2p, 3s, 3x Tlf.: 61671416.
Kurt Christensen: G3, 1p, 1s, 2s, 3u Tlf.: 31753101
Lisa Kaas Hansen: G4, 1a, 1b, 1o, 2b, 2c, 2r, 3b, 3t Tlf.: 31177500
Mette Rygaard Truelsen: G2, 1t, 1q, 2m, 2o, 3c Tlf.: 51920721
Rikke Præstmand Hansen: G1,1r, 2t, 2q, 3a

Studievalg København
Studievalg København, kan give dig vejledning om senere uddannelse og erhverv. Denne vejledning foregår på skolen dels som kollektive arrangementer, dels som individuel vejledning.

Andre samarbejdspartnere

Links

Individuel vejledning

Omfatter vejledning om:

 • Personlige forhold, der har betydning for gennemførelsen af uddannelsen, f.eks. faglige problemer, trivsel, arbejdsvaner, økonomiske og sociale forhold, fravær og psykiske problemer, (studievejlederen kan henvise elever til skolepsykolog).
 • Valg af valgfag, fagniveauer mv.
 • I løbet af uddannelsen er der mulighed for individuelle samtaler i forbindelse med f.eks. valg af valgfag og det endelige valg af studieretning (stx).
 • Vejledning om videregående uddannelse. Denne varetages dog først og fremmest af Studievalg København.

Kollektiv vejledning

Omfatter orientering om:

 • uddannelsens opbygning og mål
 • fag, valgfag og niveauer
 • økonomiske og sociale forhold i relation til uddannelsen, herunder orientering om
  tildeling af SU
 • de muligheder for vejledning, der i øvrigt eksisterer
 • skolens fraværspolitik og studieregler

I introduktionsforløbet i 1.g/1.hf præsenterer klassens studievejleder sig og introducerer studievejledningen.

Alle 1.hf-elever bliver inden efterårsferien og alle 1.g-elever umiddelbart efter starten på studieretningsforløbet i november screenet for læseforståelse, læsehastighed og stavning. De elever, der har behov for det, får derefter tilbudt støtteundervisning.

Vi har også to matematikvejledere til at støtte elever, der har brug for støtteundervisning i matematik.

Efter jul i 1.g/1.HF orienterer studievejlederen om fag, valgfag og niveau.

Studievejlederen orienterer også om eksamensregler og giver gode råd om eksamensteknik.
Særlige eksamenstræningskurser tilbydes op mod eksamen.