Herlev Gymnasium & HF

Nærhed, faglighed, fællesskab

×

Fuld gang i SRP-vejledning

I disse uger arbejder STX-eleverne med deres SRP (studieretningsprojektet), og der er fuld gang i vejledningsmøderne. SRP er et meget lærerigt flerfagligt forløb for 3. g’erne, hvor der indgår naturvidenskabelige, humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag, alt afhængig af den pågældende studieretning.

Projektet giver eleverne mulighed for at behandle almene og videnskabsrelaterede problemstillinger ved hjælp af viden, kundskaber og basal videnskabsteori.