Herlev Gymnasium & HF

Nærhed, faglighed, fællesskab

×

HF

På Herlev Gymnasium & HF bliver du en del af et studiemiljø, hvor nærhed, faglighed og social trivsel vægtes højt. Vi har fokus på, at du som elev hos os trives i hverdagen. Vi skaber rum og muligheder for læring med udgangspunkt i dine behov og faglige kompetencer. Vi tilbyder fokuserede læringsforløb med vejledning, lektiecafé og tutorordning.

HF er en to-årig ungdomsuddannelse for dig, som overvejer en kortere eller mellemlang videregående uddannelse. Undervejs i uddannelsen bliver du gennem projekt-praktik-forløb præsenteret for forskellige karriereveje som f.eks. politibetjent, socialrådgiver og pædagog.

HF-uddannelsen er opdelt i semestre. De første to semestre består af en obligatorisk fagrække samt valgfag, mens det sidste år giver mulighed for yderligere fordybelse ved valg af en fagpakke. Læs mere om de forskellige fagpakker nedenfor.

Eliteidræt

Som eliteidrætsudøver kan det være en udfordring at klare de krav, som gymnasieskolen stiller med daglige lektier og skriftligt arbejde. På Herlev Gymnasium & HF har du mulighed for at blive Team Danmark-elev (kræver Team Danmark godkendelse) eller komme under eliteidrætsordningen. Som eliteidrætselev er der tid til morgentræning 1-2 gange om ugen fra 8.00-10.00. Du møder større fleksibilitet i forhold til aflevering af skriftlige opgaver samt accept af et større fravær i forbindelse med deltagelse i turneringer og træningslejre.

Valgfag

B-niveau

Billedkunst, Biologi, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Religion, Samfundsfag

C-niveau

Astronomi, Billedkunst, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fysik, Idræt, Informatik, Mediefag, Musik, Psykologi

Vejledning

Hver klasse har tilknyttet en studievejleder. Du får både individuel og kollektiv vejledning, som bidrager til at sikre det bedst mulige uddannelsesforløb for dig. Studievalg Danmark giver dig vejledning om videregående uddannelser.

Har du brug for det, tilbyder skolen også læsevejledning. Møder du større personlige udfordringer, har du mulighed for at tale med skolens psykolog.

Lektiecafé

Tirsdag og torsdag har vi lektiecafé efter skoletid. Her har du og dine klassekammerater mulighed for at få hjælp til afleveringer og dag-til-dag lektier. Flere forskellige faglærere står klar til at hjælpe dig. Du vil opleve, at der er plads til at spørge en ekstra gang (eller flere) og få det svære forklaret på en ny måde, så du kan komme godt videre.

Studiecenter

God læring kræver gode fysiske rammer. Vi har et studiecenter, hvor der er plads til både gruppearbejde og individuel fordybelse. Med udsigt til vores grønne arealer og en fagligt inspirerende indretning er der rum til koncentration og vidensdeling - også efter skoletid.

Elever med særlige behov

Hvis du har særlige udfordringer i forhold til at kunne tage en ungdomsuddannelse, kan du hos os få tilknyttet en mentor. Maria Bloch er mentor på Herlev Gymnasium & HF. Hun har stor erfaring i at hjælpe med f.eks. at strukturere hverdag og lektier. Har du behov for det, vil Maria følge din skolegang tæt under hele uddannelsen.

Studieture

I 2.hf afholder vi studieture for alle 2.hf-klasser. I en lille uge er undervisningen i to af dine fag flyttet til en europæisk storby.