Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×
HG elev

Covid-19

Undervisningen på Herlev Gymnasium & HF foregår pt. virtuelt. Vi opfordrer alle elever til at skære ned på antallet af kontakter i den kommende tid. Vi opfordrer også til at bruge muligheden for at blive testet.

Midlertidige skærpelser for nære kontakter:

 • Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og fastholdes indtil andet negative testsvar. Man skal fortsat have foretaget en test på dag 4 og dag 6 efter, at man var sidst var i nær kontakt med en smittet person.
 • Nære kontakter til personer, der er konstateret smittet med en virusvariant som fx B.1.1.7, må først ophæve selvisolation ved negativt testsvar på dag 14. Der skal efter ophævelse af selvisolation være efterfølgende skærpet fokus på efterlevelse af de generelle, smitteforebyggende anbefalinger. De nære kontakter får også foretaget test dag 4 og dag 6 med henblik på at igangsætte kontaktopsporing ved positivt svar på test.

De skærpede retningslinjer for nære kontakter gælder alle personer, som er nære kontakter til en smittet person med COVID-19, indtil foreløbigt d. 7. februar 2021.

Når undervisningen går over til at være med fysisk fremmøde igen, så vil nedenstående regler igen gælde:

Vi har fokus på at reducere risikoen for smittespredning på Herlev Gymnasium & HF. Vores retningslinjer bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Af Sundhedsstyrelsens information fremgår at det vigtigste i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer samt opsporing af nære kontakter
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Retningslinjer for ophold på skolen

Du skal bære mundbind
1. når du ankommer til og forlader skolen
2. når du bevæger dig rundt på skolen til og fra klasserne
3. når du har pause
4. når du skal på toilettet
5. når du skal i kantinen

Det betyder, at det eneste sted du må tage dit mundbind af er, når du befinder dig i undervisningslokalet.

Vær opmærksom på, at du som studerende kan hente gratis mundbind hos din lokale kommune, hvis din økonomi er så presset, at du ikke selv kan betale mundbind. Skolen uddeler ikke mundbind til eleverne.

Når du ankommer til og går ind og rundt på skolen, skal du også huske at holde afstand. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. Husk, at reglerne også gælder i frikvartererne. Du skal holde til højre og holde afstand, når du går på gangen.

Vi har organiseret undervisningen, så stamklasserne modtager undervisning i et fast lokale. Du skal blive siddende i det anviste lokale og sidde på den samme plads hver dag. Ved undervisning i valgfag, og når der er behov for særlige faglokaler, vil undervisningen være henlagt til andre lokaler. Kontaktflader (borde og stole) i lokaler, der ikke er elevernes stamklasselokale rengøres i starten og slutningen af hvert modul. Der vil i alle lokaler og på lærerværelset være materialer til afspritning af kontaktflader.

Der vil være toiletter, hvor døren står åben og skal forblive åben. Disse toiletter er beregnet til håndvask. Det vil være en god idé at bruge fx albuen i stedet for hånd, hvor det er muligt – f.eks. hvis lyset skal tændes i et lokale.

Vandautomaterne vil være lukket pga. smittefare. HUSK vand.

Kantinen er åben – også for online bestilling, så der er mulighed for at købe frokost med mere, men bemærk, at kantineområdet er lukket af. I alle pauser inkl. spisepausen skal du sidde på din plads/blive i undervisningslokalet eller opholde dig udendørs. Borde og stole afsprittes, når spisepausen er slut.

Hvis der er elever, der ikke følger ovenstående retningslinjer, kan de bortvises fra undervisningen.

Retningslinjer, hvis man har symptomer på Covid-19 eller er nær kontakt til en smittet

Symptomer på COVID-19

 • Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. De fleste med mild sygdom får ikke brug for lægehjælp. Ved forløb med forværring kan der senere opstå åndenød, herunder hurtig vejrtrækning, og der vil være behov for lægehjælp. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt at symptomerne skyldes COVID-19.

Har du symptomer på Covid-19, eller er du nær kontakt til en smittet, skal du selvisolere dig selv, og du skal selvfølgelig heller ikke komme i skole.

Når du skal testes for COVID-19:

 • skal du, hvis testen skyldes, at du har været i nær kontakt med en smittet, få foretaget to tests inden returnering til HG*.
 • skal du, hvis testen skyldes symptomer på Covid-19, kontakte din læge og blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer.
 • skal du sende en fælles Lectio-besked til klassens lærere og til NW på kontoret.
 • skal du følge undervisningen virtuelt. Aftal med dine lærere, hvordan du skal følge med i undervisningen i de forskellige fag. Dine lærere vurderer, om produktkravene er opfyldt for modulet og giver fravær/ ikke fravær.
 • skal du sende en kopi af testresultaterne til kontoret, hvor dit navn og CPR-nummer også fremgår.

* Hvis du har været i nærkontakt med en smittet.

Kontakt Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 (tast 2), for at blive henvist til 2 tests som følger:

1. test: Book tid til første test tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede. Hvis du løbende har haft nær kontakt med en smittet, f.eks. fordi I bor sammen, skal du booke tid til første test hurtigst muligt. Har personen ikke mulighed for at isolere sig, eksempelvis et familiemedlem, skal du booke tid til første test hurtigst muligt efter, at personen er smittefri, dvs. 48 timer efter at personens symptomer er forsvundet eller 7 dage efter personens test blev taget, hvis personen ikke har symptomer.

2. test:  Book tid til anden test 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter du sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du ikke have to tests og behøver kun at booke tid til første test.

Yderligere information findes i pjecerne:

Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

Til dig, der har symptomer på COVID-19

Pjecerne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst – udgivelser

Vi anbefaler, at alle downloader appen ”Smittestop”.