Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×
HG elev

Covid-19

Covid-19 regler og retningslinjer

Undervisningen på Herlev Gymnasium & HF foregår pt. dels virtuelt og dels fysisk på skolen. Vi opfordrer alle elever til at skære ned på antallet af kontakter i den kommende tid.
Vi opfordrer også til at du benytter dig af muligheden for at blive testet på gymnasiet.
Mandag morgen kan der dog være mange der ønsker testning.
Vi anbefaler derfor at du møder op med en gyldig og negativ PCR- eller kvik-test mandag morgen.

Herlev Gymnasium & HF har pt. 6 uddannede supervisorer, der varetager opgaven i forbindelse med selvpodningstest. 
Selvpodning med næsetest er muligt at få foretaget på skolen fra kl. 7.30. Det foregår i Auditoriet. 

Når du har undervisning med fysisk fremmøde, gælder nedenstående regler og retningslinjer:
Vi har fokus på at reducere risikoen for smittespredning på Herlev Gymnasium & HF.
Vores retningslinjer bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
A. Hvis du har symptomer på Covid-19, skal du:
bestille tid til testning enten på coronaprover.dk (hvis du har milde symptomer) eller ved at kontakte din læge (hvis du er bekymret eller føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge).
sende en fælles Lectio-besked til klassens lærere og til NW på kontoret med oplysninger om, hvornår du skal testes.
følge undervisningen virtuelt (hvis du ikke er for syg). Aftal med dine lærere, hvordan du skal følge med i undervisningen i de forskellige fag. Dine lærere vurderer, om produktkravene er opfyldt for modulet og giver fravær/ikke fravær.
B. Hvis du testes positiv for COVID-19, skal du:
sende et skærmklip fra sundhed.dk af testresultaterne til NW, hvor dit navn og klasse også fremgår og blive i selvisolation i minimum 7 dage efter den positive test. Du skal desuden blive hjemme
indtil 48 timer efter at du ikke længere har symptomer, eller
indtil 10. dag efter den positive, hvis du har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som hoste eller tab af smags- og lugtesans.
C. Hvis du har været i nær kontakt med en smittet, skal du:
bestille to PCR-tests ved at kontakte Kontakt-opsporingsenheden ved at ringe på tlf. 32 32 05 11, og bestil derefter 2 tests på Coronaprover.dk
blive hjemme i isolation indtil du både er testet to gange og har fået 2 negative testsvar.
sende en fælles Lectio-besked til klassens lærere og til NW på kontoret med oplysninger om, hvornår du skal testes.
følge undervisningen virtuelt. Aftal med dine lærere, hvordan du skal følge med i undervisningen i de forskellige fag. Dine lærere vurderer, om produktkravene er opfyldt for modulet og giver fravær/ ikke fravær.
hvis du får en positiv Covid-test skal du følge anvisningerne under pkt. B ovenfor.

Symptomer på COVID-19:
Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. De fleste med mild sygdom får ikke brug for lægehjælp. Ved forløb med forværring kan der senere opstå åndenød, herunder hurtig vejrtrækning, og der vil være behov for lægehjælp. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt at symptomerne skyldes COVID-19.
Yderligere information om retningslinjer ved symptomer på Corona, positiv test og nær kontakt findes via nedenstående links:
Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus:
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter
Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus:
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvis-din-test-er-positiv
Til dig, der har symptomer på COVID-19:
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvis-du-faar-symptomer
Pjecerne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst – udgivelser
Vi anbefaler, at alle downloader appen ”Smittestop”.

Vedr. deltagelse i undervisningen
Alle elever skal deltage i undervisningen. Forudsætningen for at kunne deltage i undervisningen er en negativ covid-19 test, der ikke er mere end 72 timer gammel. Du skal kunne fremvise en negativ test, hver morgen du møder ind på HG, og kan du ikke det, skal du gennemføre en selv-test på skolen. Vi anbefaler, at du møder op med en test, der ikke er mere end 72 timer gammel.

Hvis du, efter en konkret og individuel vurdering af en læge, anbefales ikke at møde fysisk op på skolen pga. øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med covid-19, skal du modtage fjernundervisning.
Er du isoleret hjemme pga. symptomer på covid-19, testet positiv for covid-19, eller har du været i tæt kontakt med personer med sygdommen, skal du modtage fjernundervisning, og får ikke fravær. Dokumentation for fravær skal afleveres i form af covid-19-testresultat til NW.
Vælger du ikke at møde op til undervisningen på gymnasiet, uden at en læge har vurderet, at dette anbefales, får du fravær. Du vil i dette tilfælde ikke modtage fjernundervisning.
Har du været på en rejse til udlandet, hvor udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele verden, skal du blive hjemme i 14 dage og du modtager i denne periode ikke fjernundervisning. Du vil får fravær for perioden.

Retningslinjer for adfærd
Det påhviler alle elever og ansatte at hjælpe med at reducere risikoen for smittespredning på Herlev Gymnasium & HF. Retningslinjerne bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Af Sundhedsstyrelsens information fremgår følgende:
Isolation af personer med symptomer samt opsporing af nære kontakter
Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd er:

Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus.

Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.

vask hænder, når hænderne er synligt snavsede

vask hænder eller brug håndsprit i faste intervaller fx i hvert frikvarter/pause

vask hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning osv.

ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden

Host eller nys i dit ærme.

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.

Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Det er væsentligt, at alle følger ovenstående 6 råd.

Der vil være toiletter på HG, hvor døren står åben og skal forblive åben. Disse toiletter er beregnet til håndvask. Det vil være en god idé at bruge fx albuen i stedet for hånden, hvor det er muligt – fx hvis lyset skal tændes i et lokale.

Undervisningen

Når du ankommer til og går ind og rundt på skolen skal du bære mundbind eller visir, og du skal huske at holde afstand. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. Husk, at reglerne også gælder i frikvartererne. Du skal holde til højre og holde afstand, når du går på gangen.

Vi har organiseret undervisningen, så stamklasserne, i det omfang det er muligt, modtager undervisning i det samme lokale. Du skal blive siddende i det anviste lokale og sidde på den samme plads hver dag.

På valghold gælder det, at du må deltage fysisk på valghold i den uge du har fremmøde. Duskal holde to meters afstand til elever fra andre stamklasser, og der skal være skærpet opmærksomhed på hygiejne og udluftning. Vi tilknytter et ekstra lokale til hver stamklasse og valgfag, så eleverne kan fordele sig i to lokaler, når de har undervisning. Kontaktflader (borde og stole) rengøres i slutningen af hvert modul. Der vil i alle lokaler og på lærerværelset være materialer til afspritning af kontaktflader.

Når du deltager i undervisningen, er det ikke et krav at bære mundbind eller visir.
Dørene til de lokaler der bruges til undervisning, skal stå åbne hele tiden. Der vil stå et bord foran døren, så den ikke kan lukkes.
Husk også:
at medbringe høretelefoner.
at idrætstimerne vil foregå udendørs med skærpet fokus på afstand og hygiejne.
at vandautomaterne vil være lukket pga. smittefare. HUSK vand.

Hvis der er elever, der ikke følger ovenstående retningslinjer, kan de bortvises fra undervisningen.