Herlev Gymnasium & HF

Nærhed, faglighed, fællesskab

×
HG elev

Samarbejde med folkeskoler

Herlev Gymnasium & HF tilbyder forskellige former for samarbejde med folkeskolens ældste klasser. Vi har i en årrække samarbejdet med flere folkeskoler for at bygge bro mellem folkeskole og gymnasium. Vi har gode erfaringer med talentpleje i engelsk og matematik, hvor de dygtigste elever i folkeskolen tilbydes en faglig udfordring på gymnasiet. Som folkeskolelærer har man også mulighed for at benytte gymnasiets lokaler og udstyr til forsøg i de naturvidenskabelige fag. Vores tilbud er nærmere beskrevet her på siden og i folderen Undervisningstilbud til 7.-10. klasse.

Talentpleje i matematik
Herlev Gymnasium & HF har i en årrække samarbejdet med Herlev Kommunes folkeskoler om talentpleje i matematik. Elever i 9. klasse, som har lyst til faglige udfordringer i matematik, tilbydes et talentplejeforløb på gymnasiet. Forløbets indhold planlægges i samarbejde mellem en udskolings- og en gymnasielærer og foregår i efteråret.

Besøg af en matematikkollega
I forbindelse med talentpleje i matematik har vi rigtig gode erfaringer med samarbejde på tværs af folkeskole og gymnasium. Lærerne har gensidigt overværet hinandens undervisning. Som udskolingslærer opnår man indsigt i elevernes matematikundervisning på gymnasiet. Dette betyder, at man som matematiklærer i udskolingen bedre kan give en kvalificeret undervisning og rådgivning af de elever, som skal fortsætte på gymnasiet. Som gymnasielærer opnår man indsigt i elevernes matematikundervisning i folkeskolen, og dermed kan man bedre tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger.

Vil du gerne have besøg af en matematiklærer fra gymnasiet?
Hvis du er matematiklærer i udskolingen og gerne vil have besøg af en kollega fra gymnasiet eller besøge matematikundervisningen på gymnasiet i 1.g, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Annette Ottendal på ao@herlev-gym.dk.

Send de relevante oplysninger (navn, mailadresse, skole og klasse/niveau), og du sættes i kontakt med en af gymnasiets matematiklærere.

Lån af udstyr til de naturvidenskabelige fag
Herlev Gymnasium & HF vil gerne stille skolens udstyr til de naturvidenskabelige fag til rådighed for folkeskolelærere i udskolingen. Hvis du er lærer i et naturvidenskabeligt fag i folkeskolen, har du mulighed for at tage din klasse over på gymnasiet for at bruge skolens lokaler og udstyr.
Aftal med gymnasiets lærere, hvilket forsøg din klasse skal lave, så stiller vi udstyret parat.
Hvis du er interesseret i besøg af en kollega fra gymnasiet eller besøge undervisningen på gymnasiet, er du ligeledes velkommen til at sende en mail.
Dorthe Petersen Agerqvist (fysik og matematik) da@herlev-gym.dk.
Marianne Jakobsen (kemi og matematik) maj@herlev-gym.dk.

Talentpleje i engelsk
Herlev Gymnasium & HF har i flere år samarbejdet med Herlev Kommunes folkeskoler om talentpleje i engelsk. Elever i 8. klasse, som har lyst til faglige udfordringer i engelsk, tilbydes et talentplejeforløb på gymnasiet. Forløbets indhold planlægges i samarbejde mellem en udskolings- og en gymnasielærer og foregår i foråret.

Besøg af en engelskkollega
I forbindelse med talentpleje i engelsk har vi rigtig gode erfaringer med samarbejde på tværs af folkeskole og gymnasium. Lærerne har gensidigt overværet hinandens undervisning. Som udskolingslærer opnår man indsigt i elevernes engelskundervisning på gymnasiet. Dette betyder, at man som engelsklærer i udskolingen bedre kan give en kvalificeret undervisning og rådgivning af de elever, som skal fortsætte på gymnasiet. Som gymnasielærer opnår man indsigt i elevernes engelskundervisning i folkeskolen, og dermed kan man bedre tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger.

Vil du gerne have besøg af en engelsklærer fra gymnasiet?
Hvis du er engelsklærer i udskolingen og gerne vil have besøg af en kollega fra gymnasiet eller besøge engelskundervisningen på gymnasiet i 1.g, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Annette Ottendal på ao@herlev-gym.dk.

Send de relevante oplysninger (navn, mailadresse, skole og klasse/niveau), og du sættes i kontakt med en af gymnasiets engelsklærere.