Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×

01: Samfund og individ

Samfundsfag B og psykologi C

Du er interesseret i det samfund, du lever i, og du vil gerne vide mere om, hvad der gør os til dem, vi er? Hvorfor mener mennesker det, de gør? Hvordan løser man konflikter, og hvorfor kan vi være i konflikt med os selv? Er det sværere at blive statsminister, hvis du vokser op i Lille Birkholm end i Hellerup? Det er nogle af de spørgsmål, du kan blive stillet overfor på Samfund og individ-fagpakken.

Fag og faglige samarbejder
I samfundsfag får du indsigt i danske og internationale samfundsforhold. Du vil arbejde med sociologi, politik og økonomi på nationalt og internationalt plan. Du vil få en øget forståelse for alle de mekanismer, der er på spil i samfundet, og som er med til at styre samfundets udvikling, vores personlige udvikling og vores forhold til hinanden. Du vil også bedre forstå, hvad der ligger bag forskellige politikeres løsningsforslag på samfundsmæssige udfordringer. I psykologi vil du arbejde med socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighedsdannelse og identitet. Hvorfor reagerer vi, som vi gør? Hvem har gjort os til den, vi er? Hvordan lærer vi, og hvordan understøtter man bedst en sund udvikling igennem barndommen? Samfundsfag og psykologi spiller helt naturligt sammen, og din forståelse for, hvorfor mennesker handler, som de gør, vil blive kraftigt styrket gennem din viden om samfundet og gennem de psykologiske indsigter, du vil blive præsenteret for.

Samarbejdspartnere
Vi har tætte bånd til Herlev Kommune, og det giver os mulighed for en lang række samarbejder, hvor du vil opleve samfundets forskellige institutioner arbejde i praksis. Hvilke sociale indsatser er der f.eks. brug for i en kommune, og hvordan har Herlev kommune valgt at løse udfordringer inden for socialområdet? Hvilke pædagogiske overvejelser er der inden for børne-/ungeområdet? Vi har også kontakt til en række korte og mellemlange videreuddannelsesinstitutioner, som vi vil trække på i projekt-praktikforløbene.

Videreuddannelsesmuligheder
Denne fagpakke klæder dig godt på i forhold til uddannelser, der peger frem mod arbejdet med mennesker. Det kunne være pædagoguddannelsen, uddannelsen til socialrådgiver, læreruddannelsen eller lignende.


Se, hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til. Husk, at du gennem valg af valgfag kan få adgang til endnu flere uddannelsesmuligheder.

01. STX Studieretninger