Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×

02: Kultur og samfund

Samfundsfag B og religion B

Du er interesseret i samspillet mellem religion, kultur og de mange forskellige værdier, der præger det samfund, vi lever i? Du kan se, hvordan religion spiller en stigende rolle i samfundsdebatterne, og du vil gerne vide mere om både religion og samfundsforhold, så du kan gennemskue de ofte forsimplede fremstillinger i medierne?

Fag og faglige samarbejder
Religion er et mere og mere omdiskuteret emne i nutidens samfund, og ofte er debatten ikke så nuanceret. Med denne fogpakke vil du få øget din forståelse for, hvad der ligger bag religionsdebatterne og bag de konflikter, der på den ene eller anden vis er knyttet til religiøse spørgsmål. Du vil i religionsfaget få en viden om og en forståelse af forskellige religioner og disses betydning for samfundet og for det enkelte individ. Samfundsfag breder perspektivet ud og inddrager alle de mange andre forhold, der præger samfundsudviklingen og det enkelte individs udvikling. Du vil f.eks. kunne komme til at arbejde med kulturmøder og integration i Danmark, med globale konflikter og migrationsproblemer, med nyreligiøsitet i det senmoderne samfund og meget, meget andet.

Samarbejdspartnere
Vi har tætte bånd til Herlev Kommune, og det giver os mulighed for en lang række samarbejder, hvor du vil opleve samfundets forskellige institutioner arbejde i praksis. Vi har også kontakt til en række forskellige trossamfund, så du kan høre om deres religiøsitet. Endelig har vi kontakt til en række korte og mellemlange videreuddannelsesinstitutioner, som vi vil trække på i projekt-praktikforløbene.

Videreuddannelsesmuligheder
Denne fagpakke vil klæde dig godt på til at arbejde inden for et felt, hvor samfundsmæssige, kulturelle og religiøse forhold spiller en rolle. Det kunne f.eks. være som socialrådgiver eller pædagog eller jobs, hvor du arbejder med formidling. Kunne du tænke dig at undervise i f.eks. historie, samfundsfag eller kristendomskundskab/religion i folkeskolen, så er denne linje også oplagt.


Se, hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til. Husk, at du gennem valg af valgfag kan få adgang til endnu flere uddannelsesmuligheder.

01. STX Studieretninger