Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×

04: Idræt og psykologi

Idræt B og psykologi C

Du er interesseret i samspillet mellem krop og psyke? Du ved, at sundhed både har en fysisk og en psykisk side? Du vil gerne blive klogere på, hvorfor mennesker tænker og reagerer, som de gør? Du vil også gerne udfordre dig selv sammen med andre, og du kan lide at bruge din krop fysisk?

Fag og faglige samarbejder
I idræt arbejder du med at komme i god fysisk form, og du lærer udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for områderne: boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter. Du får også en teoretisk forståelse for f.eks. betydningen af træning og livsstil. Hvad sker der i kroppen, når man træner, og hvordan kan man få kroppen til at yde mere? I psykologi vil du arbejde med socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighedsdannelse og identitet. Hvem og hvad har gjort os til den, vi er? Hvordan understøtter man bedst en sund udvikling igennem barndommen, og hvordan lærer vi, og hvad kan motivere os? Der er oplagte samarbejdsmuligheder mellem idræt og psykologi i forhold til emner som fysisk og mental sundhed. Det vil også være oplagt at arbejde med motivation – hvilken rolle kan idræt og bevægelse spille i forhold til at øge motivation og læring hos unge, hvordan motiverer du dig selv, og hvordan er forholdet mellem fysisk og mental sundhed?

Samarbejdspartnere
Vi er med i eliteidrætsgymnasier.dk, fordi vi har stærke tilbud til eliteidrætselever og Team Danmark-elever. Vi har også et tæt samarbejde med idrætsklubberne i Herlev og omegn, hvilket giver os gode muligheder for at trække på deres faciliteter og ekspertise. Vi har kontakt til en række korte og mellemlange videreuddannelsesinstitutioner – herunder bl.a. Politiskolen, som vi vil trække på i projekt-praktikforløbene.

Videreuddannelsesmuligheder
Denne fagpakke kan med sit fokus på bevægelse og idræt samt på det psykologiske være en god indgang til uddannelser inden for politiet eller forsvaret. Vil du gerne være idrætslærer i folkeskolen, så er det også oplagt med en fagpakke, der inkluderer idræt B. Blandingen af psykologi og idræt vil også være en god indgang til f.eks. pædagoguddannelsen.

Er du Team Danmark-elev, så vil forløbet se sådan her ud:
Se, hvilke uddannelser denne fagpakke giver adgang til. Husk, at du gennem valg af valgfag kan få adgang til endnu flere uddannelsesmuligheder.

01. STX Studieretninger