Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×

07: Verdenssprog

Engelsk A, latin C og spansk begyndersprog A eller tysk/fransk fortsættersprog A

Du er interesseret i sprog og ved, at man kommer langt med engelsk, men vil man ud i verden, så skal man kunne tale mere end ét fremmedsprog. Du vil gerne forstå sprogenes historie, og du synes, at grammatik og viden om sprogenes byggeklodser er interessant. Du ønsker både at kunne klare dig i udlandet i dag, men finder det også interessant at dykke ned i gamle tekster skrevet på latin.

Fag og faglige samarbejder
Du vil lære at tale og forstå de forskellige sprog, så du kan begå dig ude i verden. Du vil dog også arbejde med historie, samfund og kultur knyttet til det spanske/tyske og engelske sprogområde. Med latin får du et indgående kendskab til sprogenes byggesten, men også et indblik i nogle af de store klassikere og i den romerske kultur. Hvordan kan den klassiske retorik og de store romerske taler f.eks. kaste lys over moderne taler? Hvordan opbygger du selv en god tale? Du får en stor bevidsthed om sprog og bliver supersproglig, og dem er der stor brug for i nutidens globaliserede samfund. Vælger du denne studieretning, er der ikke krav om et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, hvilket ellers er et krav på andre studieretninger.

Samarbejdspartnere
Vi har venskabsskoler i Tyskland, Frankrig og i Spanien, som vi kan trække på, når du har brug for at kommunikere og teste dit fremmedsprog over for andre unge med sproget som modersmål. Vi har også kontakt til sprogfagene og latin på Københavns Universitet, så vi kan komme på besøg og få forskere ud og fortælle os om, hvad man forsker i på et sprogfag.

Videreuddannelsesmuligheder
Denne studieretning åbner særligt op for at læse videre inden for sprog og humaniora, men også international virksomhedsøkonomi, markedskommunikation og studier i udlandet er oplagte muligheder.


Se, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til. Husk, at du gennem valg af valgfag kan få adgang til endnu flere uddannelsesmuligheder. Allerede valget af 2. fremmedsproget i studieretningen vil give dig adgang til over 50 nye uddannelser.

01. STX Studieretninger