Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×
Team Danmark elever

Eliteidræt & Team Danmark

På Herlev Gymnasium og HF har du mulighed for at dyrke din sport på højeste niveau, samtidigt med at du får en gymnasieuddannelse (stx eller HF). HG’s eliteidrætsordninger er for Team Danmark elever, eliteidrætselever og elever på idrætsstudieretninger og giver mulighed for at forene seriøs idrætsudøvelse med en gymnasie- eller hf-uddannelse. På HG’s eliteidrætsordninger bliver du en del at et miljø med andre, som brænder for at dyrke idræt.

Skolens Team Danmark elever og eliteidrætselever er delt ud på skolens forskellige studieretninger afhængig af den enkelte elevs ønske. Det vil sige, at du som Team Danmark elev indgår på lige fod med gymnasiets øvrige elever i faglige og sociale sammenhænge. Det forventes, at du prioriterer din skolegang højt og sørger for at passe dit skolearbejde ved siden af din elitesport. At tage en studentereksamen eller hf-eksamen er fuldtidsarbejde i sig selv, og det kræver derfor ekstra arbejde af dig, som har din elitesport ved siden af, men vi hjælper dig gerne til at få tingene til at hænge sammen.

Herlev Gymnasium & HF er officiel Team Danmark-partner, så hos os kan du både dyrke din sport på højeste niveau og få en gymnasie- eller hf-uddannelse. Du læser et år længere end de normale elever (4 år for stx og 3 for hf), så du har tid til træning i hverdagen.

Du vil både komme i klasse med andre Team Danmark-elever og elever på almindelige forløb.
Hvis du vil læse på stx skal du vælge studieretning: Matematik A, Idræt B, Biologi B og Fysik B.

På hf udbydes det i tilknytning til alle fagpakker.

Vi er meget glade for vores Team Danmark-elever, for de er med til at lægge et højt niveau i idrætstimerne generelt. Med vores gode idrætsfaciliteter tiltrækker vi hvert år en række Team Danmark-elever og andre, der lægger vægt på at kunne dyrke idræt i gode omgivelser. Vi har pt. 25 Team Danmark elever.

Hvis du er interesseret i at tage et gymnasieforløb som Team Danmark-elev, så kontakt endelig en af vores Team Danmark-koordinatorer for at høre nærmere.

HG Eliteidræt
Hvis du ikke er godkendt Team Danmark elev, er det muligt at komme under gymnasiets Eliteidrætsordning. HG Eliteidrætsordning er for dem, som dyrker idræt på højt niveau, men ikke er Team Danmark godkendte, og for dem, som synes, at fysisk træning i et godt træningsmiljø er vigtigt.
På begge idrætsordninger tilbydes:

 • morgentræning to dage ugentligt indtil kl. 10 – i egen klub eller træning i Fitness World (medlemskab betalt af skolen).
 • fleksible muligheder for frihed til vigtige kampe, stævner og træningslejre.
 • gode muligheder for ekstraundervisning. Der er særlige lektieværksteder for eliteidrætselever.
 • mulighed for hjælp af en ”study buddy” fra samme klasse.
 • en mentor, som hjælper med at skabe balance mellem din sport og din uddannelse.
 • certificeret træneruddannelse (DIF Træner 1) ved valg af idræt B.
 • foredrag som er relevante for idrætsudøvere og deres forældre årligt.

Vi forventer

 • at du deltager i morgentræning og svarer på beskeder fra lærerteamet.
 • at du deltager i relevante idræts-arrangementer og foredrag, som skolen arrangerer.
 • at du er bevidst om betydningen af at passe på din krop, dvs. vigtigheden af ikke at tage rusmidler og præstationsfremmende midler, at indtage alkohol i begrænsede mængder og sørge for at indtage kost, der er forenelig med at dyrke idræt på højt niveau.
 • at du er bevidst om, at du repræsenterer Herlev Gymnasium & HF.
 • at du er ansvarsbevidst og tager både din træning og din skolegang seriøst.

Kontaktpersoner
Team Danmark-koordinatorer er Winnie Dahl og Lisa Hansen.

Sportslig godkendelse
Team Danmarks sportslige godkendelse søger du gennem Team Danmarks hjemmeside: http://www.teamdanmark.dk/Eksperter/Karriere-og-uddannelse.aspx, og den er en forudsætning for at tage studentereksamen som et 4-årigt forløb eller hf-eksamen som 3-årigt forløb.

Sportsrelateret fravær
Som Team Danmark elev har du, ligesom skolens øvrige elever, mødepligt til undervisningen. I forbindelse med stævner, turneringer eller træningslejre af mere end tre dages varighed skal du henvende dig til team Danmark koordinatorerne med dokumentation og skrive en bemærkning på fraværssiden i Lectio.

I forbindelse med aflevering af skriftlige opgaver kan du altid henvende dig til din faglærer for at få forlænget tidsfristen fx i forbindelse med stævner eller turneringer. På Lectio kan du løbende følge med i lektier og afleveringer, også når du er i udlandet. Skolen bistår gerne med hjælp til planlægning og overblik, særligt når det gælder det skriftlige arbejde, og der er også mulighed for at indhente fagligt stof i det særlige lektieværksted for eliteidrætselever.