Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×
HG elev

Læsevejledning

Læsevejlederne
Christine Bock Pedersen.
Lars Erik Knudsen.

Gode læse- og skrivefærdigheder er en forudsætning for, at man opnår et tilfredsstillende resultat af de to eller tre år, man bruger på en hf- eller en studentereksamen. På Herlev Gymnasium & HF er der hjælp at hente, hvis det viser sig, at læse- og skrivefærdighederne ikke matcher de krav, en gymnasieuddannelse stiller.

Derfor læsevejledning
Hvis læsehastigheden er for lav, kan det blive et problem at nå at læse det, man skal, og hvis man ikke forstår det, man læser, føler man, at man har spildt sin tid. En gymnasieuddannelse indebærer også, at man skal aflevere en række skriftlige opgaver, og har man svært ved at formulere sig skriftligt, vil det faglige indhold, man skal formidle, måske ikke nå frem til modtageren i en form, der er tilstrækkelig klar og korrekt.
Skolens tre læsevejledere har i samarbejde med skolens øvrige lærere til opgave at hjælpe de elever, hvis læse- og skrivefærdigheder trænger til at blive forbedret.

Læsevejledningen i praksis
Ved skoleårets start foretager læsevejlederne en screening af alle nye elever; resultatet af denne screening vil vise, hvilke elever der har behov for læsevejledning. De pågældende elever vil via administrationen få besked om, at de bliver kontaktet af en læsevejleder, som sammen med eleven vil starte på et obligatorisk læsevejledningsforløb.
Læsevejlederne indsender via administrationen ansøgninger om it-rygsække eller software med hjælpeprogrammer til de elever, der har behov for det, og læsevejlederne kan i de tilfælde, hvor det er begrundet, være behjælpelige med ansøgninger om dispensation i form af forlænget forberedelsestid ved eksamen. Ordblinde elever vil efter nærmere skøn blive henvist til decideret ordblindeundervisning.

Alle elever har mulighed for at kontakte en læsevejleder, hvis det senere i gymnasieforløbet viser sig, at der er behov for at forbedre læse- og skrivefærdighederne.

Læsevejledning foregår i undervisningstiden med ca. ½ modul pr. gang. Tidspunktet planlægges sammen med eleverne på en måde, så fraværet fra den øvrige undervisning ikke rammer de samme fag hver gang. Læsevejledning kan foregå individuelt, parvis eller i helt små hold.
Læsevejledningen holder til i lokale 146, hvor læsevejlederne også har ugentlig træffetid, der fremgår af opslag på døren.