Herlev Gymnasium & HF

Udvikling i fællesskab

×
HG elev

Studievejledning

Hver klasse har tilknyttet en studievejleder. Studievejlederne står for selve skolens studievejledning. Det er den vejledning, der skal sørge for, at du gennemfører skoleforløbet med så godt et resultat som muligt inkl. valg af studieretning/fagpakke/valgfag og eksamensorientering undervejs.

Det er nemmest at træffe din studievejleder i kontortiderne, men du kan også skrive besked til din studievejleder i Lectio. Kom/skriv endelig, hvis du har et problem socialt, økonomisk eller studiemæssigt.

Studievejlederne
Kurt Christensen: STX: 1s HF: 1o, 2p Tlf.: 31753101
Lisa Kaas Hansen: STX: 1bf, 2bf, 3bf4f, 3s4z HF: 2o Tlf.: 31177500
Mette Rygaard Truelsen: STX: 1a, 2a, 2t HF: 1p, 2qw Tlf.: 51920721
Pernille Heick Hansen: STX: 1c, 2s, 3c HF: 1qw
Rikke Præstmand Hansen: STX: 2c, 3a HF: 2r, 2r

Vejledningen gives dels kollektivt i klassen, dels individuelt.

Individuel vejledning

Omfatter vejledning om:

  • Personlige forhold, der har betydning for gennemførelsen af uddannelsen, f.eks. faglige problemer, trivsel, arbejdsvaner, økonomiske og sociale forhold, fravær og psykiske problemer, (studievejlederen kan henvise elever til skolepsykolog).
  • Valg af studieretning, fagpakker, valgfag mv.

Kollektiv vejledning

Omfatter orientering om:

  • uddannelsens opbygning og mål
  • fag, valgfag og niveauer
  • økonomiske og sociale forhold i relation til uddannelsen, herunder orientering om tildeling af SU
  • de muligheder for vejledning, der i øvrigt eksisterer
  • skolens fraværspolitik og studieregler

I starten af 1.g/1.hf præsenterer klassens studievejleder sig og introducerer studievejledningen.

Efter jul i 1.g/1.HF orienterer studievejlederen om fagpakker og valgfag.

Studievejlederen orienterer også om eksamensregler og giver gode råd om eksamensteknik. Særlige eksamenstræningskurser tilbydes op mod eksamen.

Studievalg Danmark
Studievalg Danmark ( Nicole Christensen) kan give dig vejledning om senere uddannelse og erhverv. Denne vejledning foregår på skolen dels som kollektive arrangementer, dels som individuel vejledning.

Andre samarbejdspartnere

  • Skolepsykolog
  • Mentor: Maria Bloch

Links